ІНФОРМАЦІЙНЕ ОГОЛОШЕННЯ про проведення конкурсу з відбору суб’єктів аудиторської діяльності для проведення аудиту фінансової звітності товариства за 2022 рік

ІНФОРМАЦІЙНЕ ОГОЛОШЕННЯ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПІДПРИЄМСТВО З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ «АСБІС-УКРАЇНА» (надалі – «ТОВ ПІІ «АСБІС-УКРАЇНА» та/або «Товариство») на виконання ст.29 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» (надалі – «Закон»), оголошує конкурс з відбору суб’єктів аудиторської діяльності з метою призначення для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності Товариства. 

Повна назва: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПІДПРИЄМСТВО З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ «АСБІС-УКРАЇНА» (надалі – «ТОВ ПІІ «АСБІС-УКРАЇНА»)

Адреса: 03061, місто Київ, вул. Газова, 30 
Код ЄДРПОУ: 25274129 
Веб-сайт: asbis.ua    

Проведення обов’язкового аудиту фінансової звітності ТОВ ПІІ «АСБІС-Україна» за період з 01 січня 2022 по 31 грудня 2022 року.  

Дата та час початку подання конкурсних пропозицій разом з підтверджуючими документами: 09:00 год. 19 грудня 2022 року. 
Кінцевий термін подання конкурсних пропозицій – 06 січня 2023 року 23:59.  
Документи, що надійшли після зазначеного строку або подані не у повному обсязі чи з порушенням умов конкурсної документації прийматись не будуть.  

  • забезпечення високої якості надання послуг з проведення аудиту фінансової звітності підприємства, що становить суспільний інтерес; 
  • відповідність вимогам, що встановлені Законом до суб’єктів аудиторської діяльності, які можуть надавати послуги з обов’язкового аудиту фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес; 
  • суб’єкт аудиторської діяльності має бути включений до відповідного розділу Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності;  
  • за попередній річний звітний період сума винагороди суб’єкта аудиторської діяльності від кожного з підприємств, що становлять суспільний інтерес, яким надавалися послуги з обов’язкового аудиту фінансової звітності протягом цього періоду, не перевищувала 15 відсотків загальної суми доходу від надання аудиторських послуг; 
  • суб’єкт аудиторської діяльності не повинен мати обмежень, пов’язаних з тривалістю надання послуг Товариству; 
  • вартість аудиторських послуг.  

1. Анкета, в якій зазначено: 

– назва суб’єкта аудиторської діяльності, ідентифікаційний код юридичної особи, адреса, контактна інформація (телефон, e-mail, адреса web-сайту), ПІБ контактної особи; 
– коротка історична довідка про діяльність суб’єкта аудиторської діяльності; 
– організаційна структура суб’єкта аудиторської діяльності, яка містить перелік засновників (учасників), у тому числі прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), – країна громадянства, найменування, країна резидентства, місцезнаходження; 
– інформація про чисельність працівників суб’єкта аудиторської діяльності, (працювати має не менше п’яти аудиторів із загальною чисельністю штатних кваліфікованих працівників, які залучаються до виконання завдань, не менше 10 осіб, з яких щонайменше дві особи повинні підтвердити кваліфікацію відповідно до ст.19 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» або мати чинні сертифікати (дипломи) професійних організацій, що підтверджують високий рівень знань з міжнародних стандартів фінансової звітності); 
– інформація щодо кваліфікованого персоналу суб’єкта аудиторської діяльності (ПІБ та № сертифікатів «Суб’єкта аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес»); 
– опис спеціалізації аудиторської фірми: відповідний досвід, опис аналогічних проектів (за наявності).  

2. Форма-пропозиція про проведення обов’язкового аудиту фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес, встановленого зразка. 

3. Копія витягу з Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності про включення суб’єкта аудиторської діяльності до відповідного розділу Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності. 

4. Копія чинного Свідоцтва про проходження перевірки системи контролю якості. 

5. Копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. 

6. Документи, які підтверджують, що сума винагороди суб’єкта аудиторської діяльності за попередній річний звітний період від кожного з підприємств, що становлять суспільний інтерес, яким надавалися послуги з обов’язкового аудиту фінансової звітності протягом цього періоду, не перевищувала 15 відсотків загальної суми доходу від надання аудиторських послуг. 

7. Документ, що підтверджує відсутність у суб’єкта аудиторської діяльності обмежень, визначених статтею 27 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність». 

8. Документи, що підтверджують відсутність у суб’єкта аудиторської діяльності обмежень, пов’язаних з тривалістю надання послуг підприємству, що становить суспільний інтерес. 

9. Копію договору страхування цивільно-правової відповідальності суб’єкта аудиторської діяльності перед третіми особами, який провадить обов’язковий аудит фінансової звітності (із зазначенням відповідної інформації в Реєстрі аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності щодо укладання такого Договору). 

10. Проект договору про надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності. 

Конкурсна пропозиція подається учасниками особисто (в робочі дні Товариства (понеділок-четвер з 9:00 до 18:00, п’ятниця з 9:00 до 17:00)) або надсилається у запечатаному конверті з відміткою «На конкурс з відбору аудиторів» за адресою: 03061, місто Київ, вул. Газова, 30. 

Контактна особа: Головний бухгалтер Товариства Олена Заборо 
Тел. +380 50 602 45 82   

Рішення про вибір аудитора буде оголошено 10 січня 2023 року. Усі компанії, які надали свої пропозиції у зазначені терміни, будуть повідомлені про прийняті рішення. 
Документи, що надійшли після встановленого строку або подані не в повному обсязі чи з порушенням умов розглядатись не будуть.